Молдо Кылыч Шамыркан уулу

Айрым ыр саптары

Өзүнүн чоң атасы Төрөгелди жана кыйыр тууганы Ормон жөнүндө айтканы:
Атымды айтсам ким билет?
Атамды айтсам эл билет:
«Төрөгелди, Ормон» деп,
«Төгөрөктү соргон» деп…
Төрөгелди, Ормондун
Жаман эле жүргөнү.
Жакшы болду кечикпей,
Бачымыраак өлгөнү!

Кызын эркелетип айтканы:
Шайырбүбү Шайыр кыз,
Шаана менен айыл кыз.
Шайырга куда түшкөндө
Биз ошондо байыйбыз!

Алты кыздан кийин көргөн Тобокел аттуу уулун эркелетип айтканы:
Тобокелди сүйөлү
Бешигине баш катып.
Алты кыздын ичинде
Айланайын аш катык!

Өзү жана өзүнүн чыгармачылыгы жөнүндө айткандары:
Молдо Кылыч - мен атым,
Болжолу жок санатым.
Чала чыккан башынан
Чаар китептен сабатым.
Жүрө-жүрө арбыды
Казал жазган кагазым.

Болот калем колумда
Ок жыландын тилиндей.
Ак кагазым карала
Ителгинин жүнүндөй!

Элбилге сайтынан алынды

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *