Баглан

Баглан козу - куйруктуу козу.

"Аткарып элдин буйругун,
Аскадан кармап туйгунун.
Бооруна кошуп чайнасак,
Баглан козу куйругун."

Салтыбызда куйрук майы өтө курчуй элек, жүрөккө анча тийбеген, жегиликтүү келген, "куйрук боор кылууга" шартташкан козу, "баглан козу" деп аталат. Кыргыздын жайдары койлору - ак, кызыл, кара, көк болот. Адатта, кыргыздар уяттуу меймандарга куйругу бар, "куйрук боор" жасоого ылайыктуу кара козу союшу - анын салтты даана сакташы. Мунун ак сорпосу сөзсүз "ак серке" үчүн табылгыс даам, тамакты мыкты сиңирет.

"Кыргыз Web" сайтынан алынды

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *