Архив по дням: 6 марта, 2010

Теңирчилик, ислам жана башка диндер 1

Теңирчилик, ислам жана башка диндер

"Манас" дастаны - ислам динине салыштырмалуу алда канча байыркы эпос. Демек, исламга байланышкан жагдайлар дастанга кийинки эле кылымдарда кирген. Ар кайсы варианттарында ар кандай айтылат. Ал үчүн негизги варианттардын баарын кайра башынан окуп чыгыш...