Архив по дням: 16 ноября, 2009

Адилеттикти аздектеген Мойт аке 0

Адилеттикти аздектеген Мойт аке

Бир кезде Ыйык-Көл деп аталган байыркы Ысык-Көлдөн не деген акылмандар, илебине жан пенде чыдабаган баатырлар, алдын-ала айтканы айтканындай келген олуялар, улууну урматтап, кичүүнү сыйлаган жөн-жай асыл адамдар чыкпаган. Жалпы кыргыз журтунун ичинен биринчи жолу...

Аңгемелердин маңызы - адамдын тагдыры 0

Аңгемелердин маңызы - адамдын тагдыры

Мурдатан бери эле боордош өлкөлөрдүн адабиятындай эле казак адабиятында да аңгеме жанрындагы жетишкендиктер адабият майданында өзгөчө салмактуу болуп келген. Белгилүү жазуучулардын көпчүлүгү бул татаал жана маанилүү жанрга кайрылышып, учурунда адамды толкундандырган актуалдуу проблемаларды таасын...