Архив по дням: 6 октября, 2009

Нурбүбү Бөдөшова 0

Нурбүбү Бөдөшова

Бүтпөй келем бир шиңгил казалымды Бопбош жүргөн калдырап арабадай, Бопбоз жылдар өтүптүр эч дайынсыз. Курсак тоюп куунаган болсом дагы, Кур кыялга алданган кеч кайырсыз. Көр тирликтен көтөрө албай башты, Көмүскөдө көөдөндү көп жүк басты....
КЫРГЫЗДАР АРИЙЛЕР! Дастан САРЫГУЛОВго ачык кат 0

КЫРГЫЗДАР АРИЙЛЕР! Дастан САРЫГУЛОВго ачык кат

Урматтуу Дастан агай! Сизге ачык кат түрүндө кайрылып жаткандыгымдын бирден бир себеби - жеке сизге гана эмес, калың кыргыз элине да тапкан маалыматтарымды билдирсем деген ойдомун. Сиз кыргыздын улуулугун айтып чыктыңыз эле. Ошол айтылган...
Ордо 0

Ордо

Табылдынын "Ордосу" Табылды Эгембердиев десе жамы журт "Максым шоро" баштаган түркүн суусундуктарды түшүнөрү турган иш. Акыйкатта жатакчы дыйкандын жапма челегинин жака-белинен чыкпаган кыргыз жармасын кыйынсынган жаңы кыргыз манап-бийлерин мындай кой, орусу да, туристи да...

Мурат менен Жеңижоктун айырмасы жокпу? 0

Мурат менен Жеңижоктун айырмасы жокпу?

"Агымдын" өткөн сандарынын биринде "Угузуу" деген ыр Жеңижоктуку деп чыгып кетти. Бул ыр А.Токомбаевдин өткөн кылымда чыккан "Кандуу жылдар" романына "Мураттын ыры" деген тема менен кирген. Алыке Көлдө эл оозунда айтылып жүргөн ырга өзү...

Балким жаңы арип керектир 0

Балким жаңы арип керектир

23-сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил болуп мыйзам кабыл алынганынын 20 жылдык салтанаты болуп өттү. Мага кыргыз тили азыркыга чейин орус тили менен тыгыз байланышкандай, айрыкча, интернетте эки тил аралаш колдонулгандай сезилет.

Жапма челек жаңы эреже 0

Жапма челек жаңы эреже

"Кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин" соңку редакциясы үстүбүздөгү жылы жарык көрдү. Буга ылайык мындан ары жазуулардын баары ушул 91 параграфтан турган эрежелерге ылайык жүргүзүлмөкчү. Көптөгөн талаш-тартыштар болгонуна карабастан жаңы эреженин да төгөрөгү төп деп айтуудан...

Жеңишбек Жумакадыр: "Салт кармаган аталардын, сакалынан арак турса куюлуп, Мен алардын кантип алам батасын?" 0

Жеңишбек Жумакадыр: "Салт кармаган аталардын, сакалынан арак турса куюлуп, Мен алардын кантип алам батасын?"

Кантип көрбөйм, кантип укпайм Жаным бирге, каным бирге кыргыз элди? Ушул улуу кыргызымдын Мээрими зор мекенине кимдер келди? Үстөк-бүстөк азапты үйгөн келди, Өз төрүндөй өтүгүн илген келди. Балдарыңды өз динден чыгарышкан, Пачкалаган акчаларга сугарышкан,...
"Манас" жана манасчы 0

"Манас" жана манасчы

Манас дегенде биз баатыр кол башчы, анын аты-заты кыргыз деген элдин дүйнө элдеринин арасында артыкча сапат-касиеттерин тастыктай тургандыгын жана ошол кол башчы жөнүндө ааламда теңдеши жок улуу дастан "Манас" эпосу экендигин түшүнөбүз. Демек, Манас...

Кайтпас күнгө калкып кеткен кайран Майра! 0

Кайтпас күнгө калкып кеткен кайран Майра!

Майра Керим кызынын сейрек жаралчу төкмөлүк өнөрдөгү улуу акындардын жолун улаган талантынын жоргосу чыгып, атагы кыргыз менен казак элинде бийиктей баштаганында тагдырдын буйругуна айла жок экен, керемет ырларын калтырып асылган оору алмайынча койбой "кайтпас...

Манасчы "Семетейин" элге сунат 0

Манасчы "Семетейин" элге сунат

Ошентип, мүдүрүлүп жыгылган болуп Семетейди сууга агызып, өзү суудан суурулуп чыгып, үйүрүн көздөй зыр бергенин айтуучу туруктуу болуп калган көркөм ыктарды пайдаланып, суунун киргенине дээрлик дал келишкен сүрөттөлүшүн бере алганын байкап көрөлү: