Федор Тютчев (1803-1873)

Күн желеси

Жамгыр токтоп... Күн желеси капыстан
Жарк-журк этип көк бетине жабышкан.
Алкак болуп жашыл-кызыл абада,
Алтын жаадай ал көрүнөт алыстан.

Бир жак учу көк токойго сайылып,
Бир жак учу сур булутка малынып,
Асман теңин бөлүп турган алтын жаа,
Араң турат калдыркандай кайыгып.

Кайталангыс кубулушта мына бул,
Кандай гана көз кубантар бакыт бар!
Карма бачым, Күндүн сулуу кулагын,
Көз ирмемдик көрүнүшкө канып кал!

(Эрнис Турсуновдун котормосунда)

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *