Жомоктор

«Алтын куш». Кыргыз эл жомоктору (китеп)

Абышка менен дөө

Айлакер бала

Ак булутту атпагыла

Аксанатай менен Карасанатай

Алданган бүркүт

Алдар- Көсөнүн жин-шайтанга жолукканы

Алтын кыргоол (авт. Муса Мураталиев)

Алтын шакек (авт. Сагын Ашырбай уулу)

Арман ай

Арстан менен коён

Атанын акылы

Атанын куру (авт. Насыпбек Асанбаев)

Байдын эрке баласы

Булардын кайсынысы чоң? 

Булбул

Делдеңбай (авт. Сагын Ашырбай уулу)

Дөөтү уста менен ителги

Жагалым

Жакшылык жакшылык менен кайтпайт (авт. Бакаш Алтыбай уулу)

Жез кемпир

Жетим бала

Жоомарт

Жылан менен кишинин арбашы

Жээренче чечен

Жээренченин баласы

Зыйфырым

Камыр балбан

Кара көпөлөк менен мүрөк суу

Кара таштардын сыры

Карачач

Карышкырдын камкордугу

Кимибиз улуубуз (авт. Бакаш Алтыбай уулу)

Ким күчтүү?

Кирпи (Латыш жомогу)

Кирпи менен коён (Сирия жомогу)

Коркок баатыр

Көнөчөк кийген түлкү

Куйругун жазалаган түлкү

Кулдун баласы менен Зымырык-куш

Кулуке, Туруке жана Береке

Күрүч (Вьетнам жомогу)

Майып көпөлөк

Макоо карышкыр (Казак жомогу)

Мактанчаак коён (авт. Сагын Ашырбай уулу)

Мүнүшкөр

Отунчу падыша

Өгүз менен эшек (Миң бир түндөн)

Өнөрү бар мышык

Пил, бегемот жана түлкү

Сары кунас (Кытай жомогу)

Сулуу келин

Сүйлөбөс кыз

Сыйкырдуу лумбо (Филиппин жомогу)

Сыйкырдуу сака

Таан падыша

Таштагы жазуу

Толубай сынчы

Торгой

Төлгөчү

Түлкүгө алданган карышкыр

Түркиядан уккан жомок

Уйлар бөлүнсө - жолборс сүйүнөт (Бирма жомогу)

Үч кыз

Үч ууру

Чынарбай

Чынчыл (авт. Сагын Ашырбай уулу)

Шашма бөжөк (авт. Насыпбек Асанбаев)

Эмгекчил пил

Эмнеге айдын көйнөгү жок (Серб жомогу)

Эң сараң киши жөнүндө жомок (Чыгыш эл жомогу)

Читайте также:

комментариев 5

 1. 08.05.2013

  [...] (Сирия жомогу) [...]

 2. 08.05.2013

  [...] (Вьетнам жомогу) [...]

 3. 08.05.2013

  [...] (Вьетнам жомогу) [...]

 4. 21.11.2013

  […] (Сирия жомогу) […]

 5. 27.11.2013

  […] (Вьетнам жомогу) […]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *