Метки: С. Жигитов

Салижан Жигитовдун сабактары 0

Салижан Жигитовдун сабактары

(Уландысы. Башталышы) “ЭКИ ТӨӨСҮ ТЕҢ ӨЛДҮ” - Салижан Жигитович, жогоруда азыркы бийлик башындагылардын дээрлик көпчүлүгү партократиядан келген деп айттык. Ага ашынган демократтар, радикал реформаторлор, патриоттор ж.б. кыймылдарга кирген “колбашчыларды” да кошсок болот. Демек, тарыхый...

Салижан агайды эстегенде 0

Салижан агайды эстегенде

Кыргыз сыймыктанаар инсандардын бири Салижан Жигитов агайдын арабыздан кеткенине ич сыйрылат, аттиң. Анын айтып жана жазып калтырган мурастары арабызда айтылып келет, дагы далай жылдарга аңыз болуп айтыла, жазыла береринде шек жок. Төмөндө ошондой, жүрөктө...

Салижан Жигитовдун сабактары 0

Салижан Жигитовдун сабактары

(Башы) - Демек, коркунуч сырттан келбейт экен, өзүбүздүн ичибизде экен да. - Албетте. Ыраматылык совет өкмөтү элибиздин үчтөн бирин интеллигент кылып салды: бирок билимди чала берди, өз алдынча чачыратып ойлонгонго көндүргөн жок. Ошон үчүн...

Салижан Жигитовдун сабактары 0

Салижан Жигитовдун сабактары

(Уландысы. Башы) Анткени айыл-апанын бул партияларга анча кушу жок, анын үстүнө партия дегенге таптакыр ишенбей калган. Мисалы, демкыймылдарга мынабу шаарда Бишкекте анча-мынча акыл-эстүү, билимдүү кишилер кирди, ал эми айыл жеринде ага жалаң кудайдан жөө...

Салижан Жигитовдун сабактары 0

Салижан Жигитовдун сабактары

(Башталышы өткөн санда) -Экономисттер деле бир жагынан караганда биздин акындарга, илгерки эшик ырчыларына окшоп кетет экен. Мисал үчүн алар совет доорунда советтик экономиканын, улут маселеси жандана баштаганда улуттук экономиканын мартабасын “магдырата” эсептеп берди беле,...

Салижан Жигитовдун азилдери 0

Салижан Жигитовдун азилдери

Калпактын алдындагы допу Кубанычбек Маликов бир күнү Жигитовго айтат дейт: – Салижан, сен абыдан кыйын жигитсиң. Өзүң акынсың, билимдүүсүң. Анан ботом, алдагы кепкадан көрө кыргыздын жакшынакай калпагын кийип жүрбөйсүңбү. Кепка сага жарашпайт экен, –...

Окумуштуу Салижан Жигитовдун октой таамай сөздөрүнөн 0

Окумуштуу Салижан Жигитовдун октой таамай сөздөрүнөн

Эсил кайран Сакебиздин 2004-жылы октябрь айында "Агымга" келип, оригиналдуу куйкум сөздөрү менен боорубузду эзип аткан учурунан бир элес. (А.Айдаралиевдин сүрөтү) «Кыргыз патриоттору кыргыз тили деп бакыргандан башка кымындай иш кылалек. Мына, «Кыргыз тил» коомунун...

Блогго Салижан Жигитовдун чыгармасы жайгаштырылды 0

Блогго Салижан Жигитовдун чыгармасы жайгаштырылды

Биздин блогго Салижан Жигитов агайдын "Жалган жалаанын курманы" илимий-популяр баянаты жайгаштырылды. Аталган чыгарманын электрондук форматы менен бөлүшкөн Бахтияр Шаматовго ыраазычылык билдиребиз. КМБ

Кайрандарым, а силер жатасыңар,/Терек муңун укпастан шуулдаган! 0

Кайрандарым, а силер жатасыңар,/Терек муңун укпастан шуулдаган!

"Дуңгандай мээнеткеч, еврейдей куу, татардай акылдуу, чечендей намыскөй болгондо гана кыргыз башка элдер менен теңтайлаша алат". С. Жигитов Акын, жазуучу, сынчы, окумуштуу Салижан Жигитовду эскерүү "Кыргыздын туулмагы да азап, катын алмагы да азап, өлмөгү...

“Жомок болуп эл эсинде сакталар” 0

“Жомок болуп эл эсинде сакталар”

Агартуучу, ойчул, калемгер, аалым Салижан Жигитов өзү тууралуу: "Атам үч кичинекей айыл болгон колхоздун раиси болуп, 1937-жылга чейин жети жыл иштеген. Анан "эл душманы" деген жалган жалаа менен камалып, эки жыл түрмөдө олтурган. Кайра...