Метки: аңгеме

0

Мурза Гапаров. “Айгүл тоо”

(аңгеме) Баткенге ал акыркы рейс менен учуп келди. А өзүнүн түнөгүнө, автобус жүрбөй калгандыктан, көрүнгөн машинеге кол көтөрүп отуруп, саат он ченде араң жетти. Жалгыз үйдүн жалгыз терезесинен жарык көрүнбөйт, бүгүн эч ким токтобоптур...

0

Токтобек Үсөнов. « Үч күн»

(аңгеме) Биринчи күн Кеч. Базар. “Карс-курс” этип, акыркы контейнерлер жабылууда. “Жол, жол!” – деп кыйкырган тачкистер да иштерин токтотуп, тачкилерин биринин үстүнө бирин жүктөп алып, араба жайга жөнөшкөн. Контейнерлерди аралап, колтугуна кагаз коробкаларды кыстарган...

0

Кусейин Эсенкожоев. «Саякатчы бала»

(фантастикалык аңгеме) I. ТОО ТЕКЕ АТКАНДА Жолдоштор, мен бир топ окуя көргөндүктөн аны сиздерге сүйлөп берем. Мен өзүм жаш болсом да, бир топту көрдүм. Саякатчылык да кылып көрдүм. Мергенчилик да кылып көрдүм. Ошондогу болуп...

Sulayman Rysbaev 0

Сулайман Рысбаев. «Бакыт деген эмне?»

(аңгеме) Токойго бардык жан-жаныбарлар чогулушуп, бир, маселени талкуулап жатышты. Чын эле, «бакыт» деген эмне! Дүйнөдө ким бактылуу? Бул суроого адилеттүү жооп табуу баарынан кыйын болду. – Мен токойдогу бардык жан-жаныбарларды башкарып турам, баары мага...

Sulayman Rysbaev 0

Сулайман Рысбаев. “Оюнчуктун ичинде эмне бар”

(аңгеме) Бир күнү уулум экөөбүз оюнчук дүкөнүнө кирип калдык. Уулум баарын бир сыйра карап чыкты да, бирөөнү тандады. Ал жыгач челегин кучактап сүйүнүп турган аюу эле. Баарынан кызыгы, жыгач челегинин боорунда «Мёд» деген жазуусу...

0

Токтобек Үсөнов. «Түн»

(аңгеме) - Келчи жаным, - жигит бүшүркөй кайрылды. - Жөнчү! – кыз ары карап жаткан калыбында унчукту. Жигит эмне кылаар айласы калбагандай саамга үнсүз отуруп калды да: - Ушинте бересиңби эми? Кечирим сурадым го?......

0

Толкун Ади уулу. «Модель»

(аңгеме) Жалгыз керебет коюлган жалгыз ооздуу тар бөлмөнүн ичинде, жаш сүрөтчү жылаңач кыздын сүрөтүн жан- ынтасы менен берилип сызып жатты. Куштун боосундай болгон көкүрөк таңгычы менен, көмүскө жерин көрсөтпөй жашырып туруучу эндейи эки ээли...

Sulayman Rysbaev 0

Сулайман Рысбаев. «Баланын канаты»

(аңгеме) Асмандап учуп жүргөн кайчы канат чабалекейлерди көрүп, Жусуп кызыгып карап отурду. Анан атасына келип, минтти: - Ата, мага канат сатып берчи. Мен дагы учкум келип жатат. - Макул, эртең сатып келип берейин,–деди ага...

0

Мурза Гапаров. “Экөө ээн бакта”

(аңгеме) Бак туташкан тоолордун этегинде. Бак чексиз кең. Бактын эгеси жок. Бак жапайы. Миң түркүн дарактар өз алдынча гүлдөп, мөмөлөп, мөмөлөрү ит-кушка, курт-кумурскага жем болуп, чирип-ирип жок болот... Бактын баянын эч ким билбейт, байыркы...

0

Токтобек Үсөнов. "Кайтуу"

(аңгеме) Ойлосом, буга чейин өзүм кимдир бирөөнө алданып,  жалгандын ачуу даамын эч качан татпаптырмын. Быша элек экенмин да көрсө. Адамдарды таанып, биле элек экенмин да… Жаным жер тартып, кулагым тунуп, өзүмдү-өзүм сезбей, көздөрүм караңгылашып...